Эх оронч үзэл татвар төлөхөөс эхэлдэг. Нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан татвараа төлцгөөе.

Баянгол дүүрэг

БГД-ийн үйлчилгээ

Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс
2009 оны 12-р сарын 25, Баасан гариг, 04:56

Манай эрхэм зорилго:

Монгол Улсын Татварын Ерөнхий хуульд заасан Үндэсний Татварын албаны үндсэн чиг үүргийг ханган биелүүлэх ажлыг Баянгол дүүргийн хэмжээнд хамгийн оновчтой, ашигтайгаар зохион байгуулахад оршино.

Үйл ажиллагааны зарчим:

Үндэсний татварын алба, татварын улсын байцаагч үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, бусдын нөлөөнд үл автах, татвар төлөгчийн хууль ёсны эрх ашгийг хүндэтгэх зарчим баримтална.

Боловсон хүчний хангамж:

Нийт ажиллагсад  129

  • Татварын улсын ахлах байцаагч             5
  • Татварын улсын байцаагч                         103
  • Орон  тооны бус байцаагч                         15
  • Мэргэшсэн нягтлан бодогч                         9
  • Санхүү банкны тэргүүний ажилтан         30
  • Магистр                                                            13

Бүтэц зохион байгуулалт:

butets

Хэлтэс тасгууд: